Kartallar Ege

Sürdürülebilirlik Politikası

Kartallar Ege, sürdürülebilirlik anlayışını çevre, sürdürülebilir üretim ve çevre bilinci olmak üzere üç temel unsur üzerine inşa etmektedir. Temel hedefimiz, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak düşük karbon salınımı ile enerji üretmek ve enerji verimliliğini sağlamaktır.

Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş., çevreye zarar vermeyi önlemek amacıyla mevcut çevre mevzuatı ve standartlarını eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Atık maddeleri en iyi şekilde geri dönüştürerek bertaraf etmek ve enerji üretimi ile birleştirmek için sürekli olarak çevresel etki değerlerini ölçmekte ve izlemektedir. Ayrıca, bağlı olduğumuz kuruluşlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek doğal kaynakların tüketimini ve israfını en aza indirmeyi ilke edinmekteyiz.

Kartallar Ege olarak, doğaya ve üretime verdiğimiz değerle sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Çevresel etkileri azaltmak, enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak ve yenilenebilir enerjiye yönelik faaliyetlerimizle doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çaba sarf etmekteyiz.