Kartallar Ege

HİZMETLERİMİZ

BİYOKÜTLE

Manisa İli Yunusemre İlçesinde bulunan “Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim Tesisi” içerisinde yer alan Manisa Biyokütle Enerji Santrali 18.660 MWm / 18.054 MWe kapasite ile faaliyet göstermektedir.

Manisa ve çevre ilçelerden gelen evsel atıklar öncelikli olarak Mekanik Ayrıştırma Tesisimizde Organik, Geri Dönüştürülebilir Fraksiyonlar (pet, plastik, alüminyum kutu, cam şişe, naylon vb.) ve enerji amaçlı kullanılabilecek geri dönüştürülemeyen fraksiyonlar olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Enerji amaçlı ayrıştırılan son fraksiyondaki katı atıklar özel parçalayıcı makineler ile ön işlemden geçirilerek ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) haline getirilmekte ve Biyokütle enerji santralimizde elektrik enerjisi üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıca yakıt menüsü çeşitli orman ve tarımsal biyokütle yakıt türleri ile zenginleştirilmektedir.

Ayrıca sera gazı emisyonlarının azaltılması iklim değişikliğiyle mücadelede kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak elektrik üretiminde sera gazı emisyonlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tesisimiz biyokütle ve biyogaz tesisleri, güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarını entegre etmiş ve biyokütle tesisimiz baca filtreleme sistemleri ile çalışmaktadır. Bu sayede ATY kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltıyor ve çevreye olan etkimizi en aza indirgemekteyiz. Bu sistemler sayesinde düşük karbon salınımı sağlıyor, güncel çevre mevzuatı ve standartları çerçevesinde yenilenebilir ve temiz enerji üretimini sürdürüyoruz.

BİYOGAZ

Manisa İli Yunusemre İlçesi “Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim Tesisi” sınırları içerisinde yer alan projede Uzunburun Biyogaz Enerji Üretim Santrali 6.821 MWm / 6.630 MWe kapasitede, Manisa ili ve ilçelerinden gelen evsel atıktan oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretimi sağlamaktadır.

Düzenli Depolama İşlemi ile Atık Yönetimi

Evsel katı atıkların işlenmesinden sonra kalan katı atıkların depolanması için hizmet verdiğimiz II. sınıf Düzenli Depolama Sahalarımızın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile sanayicilerimizin endüstriyel atıklarının yönetimi için ayrı olarak oluşturduğumuz lot sahalarımızda I. Sınıf Düzenli Depolama (Tehlikeli Atıklar) ve II. sınıf Düzenli Depolama (Tehlikesiz Atıklar) faaliyetlerini de yürütüyoruz.

Depolama sahasının atık depolama kapasitesi Lot 1’de 970 bin 78 m³, Lot-2’de 1 milyon 240 bin 929 m³, Lot-3’te 6 milyon 425 Bin 728 m³ kapasiteye sahiptir. Toplamda 7 milyon 636 bin 735 m³ atık depolama alanına sahiptir.  Yaklaşık olarak 10.000.000 m³ kapasiteli Lot4, Lot5 ve Lot6 çalışmalarımız projelendirme ve tahsislendirme aşamasındadır.

Bu hizmetlerimiz ile ilgili hizmet alabilmek için atikkabul@kartallar.com.tr adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

Mekanik Ayrıştırma Tesisi

1.200 ton/gün ve 600 ton/gün kapasiteli iki adet ayrıştırma hattımız ile günlük gelen evsel katı atıkların işlenmesi sonucu tesisimizde yıllık 66.792 ton geri dönüştürebilir atık hammadde olarak ülke ekonomimize geri kazandırılmaktadır. Mekanik Ayrıştırma tesisimizin faaliyeti sonucu;

– Pet
– Alüminyum Teneke
– Cam Şişe
– Plastikler
– Naylon
– Demir

Ürünlerin ayrıştırılması ile çevre kirliliğinin azaltılması, geri kazanım ve dönüşüm faaliyetlerinin artırılması anlamında bölge ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanmaktadır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY)

Mekanik ayrıştırma tesisinde evsel atıklılardan ayrıştırılan kalorofik değeri yüksek atıklar ATY Tesisinde kırılarak biyokütle tesisinde yakıt alternatifi olarak kullanılmaktadır. Atıktan Türetilmiş Yakıt binası; 2500m² kapalı alan, 6000 m² rezerv depolama alanı olarak inşaat halindedir. Tesis toplam 8500 m² alanı kapsamakla beraber Yakıt Tesisimizde günlük 500 ton atık işlenmektedir.

Atık İmha

İşletmemizin faaliyet ve lisans konuları gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız İzin ve Lisanslarımız kapsamında aynı zamanda bir Resmi İmha Merkezi statüsündedir.

Özellikle gümrüklü sahalarda yer alan, ithalat izinleri gereği kullanımı uygun bulunmayan ürünlerin resmi olarak bertarafı, son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünlerin imhası, kurumsal yönetim sistemlerine sahip sanayicilerimizin ürün kalitesi gereği piyasaya sürülmesini uygun bulmadığı ürünlerin bertarafı dahil birçok atık türünün imhasını yaparak bu alandaki büyük ihtiyacı karşılayan en büyük kapasiteye sahip işletmelerden biri olmaktayız.

Güneş Enerji Santrali (GES)

Kartallar Ege bünyesinde; Çorum Sungurlu ilçesinde proje aşamasında olan güneş enerjisi santrali 6,87 MW kapasitelidir

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı (JES)

Manisa ve İzmir Havzası içerisinde 4 tane arama ruhsatımız bulunmaktadır. Toplam jeotermal kaynak arama ruhsat alanı 8.859 ha’lık alanı kapsamaktadır.

Kompost

Manisa ili sınırları içerisinde Belediye araçlarıyla gelen evsel atıklar ayrıştırma işlemine tabi tutularak organik atıklardan komposta dönüştürülmektedir. Elde edilen kompost ise Manisa’nın muhtelif park ve bahçelerinde toprağı zenginleştirmek için değerlendirilmektedir. Tesis içerisinde üretilen toplam kompost yıllık 137.638 tondur.

Çamur Kurutma Tesisi

Yüksek nem içerikli arıtma çamurlarının alternatif yakıt olarak kullanılabilmeleri amacıyla çamur kurutma sistemleri kullanılmaktadır. Tesisimiz içerisinde atıkların geri kazanımı için ihtiyaç duyulan enerji maliyetlerini azaltmak ve alternatif yakıt olarak kullanılabilmesi amacıyla Çamur Kurutma Tesisi proje aşamasındadır.