Kartallar Ege

ŞİRKET POLİTİKALARI VE ETİK İLKELER

Kartallar Ege Enerji olarak, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma hedefiyle temiz enerji üretimi konusunda kararlıyız. Kaynakların korunması ve çevre dostu enerji üretimini sağlamak bizim için sadece bir amaç değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan bir ilkedir. İş stratejilerimiz bu bilinçle şekillenirken, alternatif enerji kaynaklarını geliştirmeye ve bu kaynakları dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Şirket politikamız doğrultusunda belirlenen hedeflerimiz; uzun ve kısa vadede sürdürülebilir enerjiye olan bağlılığımızı somut adımlarla pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda:

Karbon Nötr ve Yeşil Enerji Dönüşümü Politikası

Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarımızı arttırarak karbon ayak izimizi azaltmayı ve çevre dostu enerji üretimine odaklanmayı hedefliyoruz.

Çevre Dostu Enerji Üretimi Politikası

Temiz enerji üretimine yatırım yaparak atmosfere sera gazı salımını en aza indirmeyi hedefleyen şirketimiz, çevre dostu enerji üretimini benimseyerek çevreyi etkileyen olumsuz koşulları en aza indirme taahhüdüyle iklim kriziyle mücadelede aktif rol almaktadır.

Enerji Üretiminde Verimlilik Politikası

Sürdürülebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı, verimlilik açısından büyük önem taşır. Firmamız, mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanarak enerji üretimini maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Kalite ve Güvenilirlik Standartları Politikası

Yüksek kalite standartlarına bağlı olarak güvenilir ve sürdürülebilir enerji üretimini sağlamak için iş süreçlerimizi titizlikle kalite kontrolü ile yönetiyor, böylece enerji sektöründeki güvenilir marka imajını koruyoruz.

Yasal Uyum ve Etik Değerler Politikası

Şirketimiz, faaliyetlerini yürütürken tüm ilgili yasalara ve düzenlemelere uyum sağlayarak, etik değerlere bağlı kalırken iş ortaklarıyla ve paydaşlarıyla güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler geliştirir. Aynı zamanda şeffaf bir iş yapış biçimi benimser.

Toplumsal Katkı ve İş birliği Politikası

Kartallar Ege Enerji, yalnızca enerji üretimi ve faaliyetleri ile değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve toplumsal iş birliği konusunda da gelişmiştir. Bu politika, şirketin sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak toplumun refahına katkıda bulunmayı ve yerel topluluklarla etkili iş birliği içinde olmayı amaçlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları Politikası

Tesislerimizde iş sağlığı ve güvenlik standartları uygulanmaktadır. Çalışanların korunmasını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu politika iş kazalarını en aza indirmek, riskleri azaltmak ve iş sağlığı ve güvenliği özelindeki eğitimleri artırmayı hedeflemektedir.

Eğitim ve Farkındalık Politikası

Çalışanlarımızın ve toplumun bilinçlenmesine önem veriyoruz. Bu politika, eğitimleri çeşitlendirmeyi ve düzenli hale getirmeyi amaçlayarak potansiyellerimizi geliştirmeyi hedeflemektedir.