Kartallar Ege

HAKKIMIZDA

İklim değişikliğinin etkilerinin en kısa sürede en aza indirilmesi için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı dünyamızda; ülkemiz öncü şirketlerinde olan Kartallar Holding, enerji yönetim sistemlerinin daha esnek bir yapıya kavuşturulması amacıyla alternatif enerji kaynakların çeşitlendirilmesi, yerli, milli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitelerinin artırılması, ucuz, sürdürülebilir enerjinin sağlanmasının ülkemizin öncelikli konuları arasında olması hususundaki vizyonu ile  iştiraki Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş’yi kurarak işletmekte olduğu Manisa Entegre Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi’nde Mekanik Ayrıştırma işlemlerinden geçirdiği Evsel Kaynaklı Katı atıklardan geri dönüşümü sağlanamayan katı atıkların yakılması ve kompost harici arta kalan organik atıkların düzenli depolanması sonucu elde edilen depo gazı yakımını gerçekleştirerek bölgedeki elektrik arzını 18.660 MWm / 18.054 Mwe olan Biyokütle ve kapasitesi  6.821 MWm / 6.630 MWe olan Biyogaz tesislerini kurarak karşılamış ve bununla birlikte atık ayrıştırma prosesleri sonucunda ortaya çıkan geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden kullanım ve/veya geri kazanım amaçlı hammadde olarak kullanıma kazandırılmasını sağlayarak; Manisa ilimize ve ülkemize değerli bir tesis kazandırmıştır.

Gelecek nesillere tertemiz, sürdürülebilir bir dünya bırakmak için toplamda; 25.481 MWm / 24.684 MWe kurulu güce sahip Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş tesiste evsel kaynaklı katı atıkları (evsel çöpleri) elektriğe dönüştürerek, binlerce hanenin de enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Bu çalışma prensibi ile ülkemizin sıfır atık strateji hedeflerinde önemli bir iş modeli ile hizmet sunan Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş günlük gelen evsel katı atıkların %50’sinin Düzenli Depolanmasının önüne geçerek hem mevcut lotlarının kullanım ömürlerini artırmakta hem de ülkemizin Sıfır Atık hedeflerine naçizane bir katkı sunmaktadır.

Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş artıkların çevreye zararını önlemek için, en uygun şekilde değerlendirmek, bertarafını sağlamak ve bu faaliyetlerle birlikte enerji üretmenin yanı sıra tüm çalışmalarımız ile yürürlükteki çevre mevzuatları ve standartların gerekliliklerini yerine getirmek ve bağlı olduğumuz kuruluşlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek faaliyetlerinde doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık minimizasyonunu sağlamak  için oluşan çevresel etkilerin değerlerin sürekli ölçüm ve takibini yapmaktadır.

Kuruluşumuzun atık yönetimine yaptığı etkiyi yayınlamak için projenin yarattığı sera gazı emisyon azaltımını uluslararası olarak belgelemek amacıyla Şirketimiz, Küresel Karbon Konseyi (GCC) Gönüllü Emisyon Azaltma sertifikasyon sürecini başlatmıştır.

Dahası Şirketimiz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele, hesap verebilirlik ve saydamlık ile ilgili on ilkesini desteklemektedir. Söz konusu ilkelerin kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik niyetimiz de yazılı olarak UN Global Compact’e bildirilmiş ve söz konusu ilkelerini şirketimizin stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler ’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer almayı taahhüt etmiştir.

Ülkesine hizmet etmeyi ve halkının yaşamına değer katmayı ödev sayan Kartallar Holding’in grup şirketi olan Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş, aynı şekilde esnek ve yenilikçi çözümleri ile hizmet verirken, değerlerine sadık kalmayı her şeyin üstünde tutarak hizmet götürdüğü her alana kalite ve güven taşımış, ulaştığı her yeni hedefte yaşam için bir değer üretmiştir. Kurulduğundan bu yana olduğu gibi güveninizden ve değerlerinden güç alarak Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş daha nice yıllara nitelik katmayı sürdürecektir.

SERTİFİKALARIMIZ