Kartallar Ege

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel kurul toplantıları şirketin ana politikasının belirlenmesi ve şirketin genel işleyişi ile ilgili çeşitli konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere yılda bir kez toplanmaktadır.