Kartallar Ege

ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM

Atık çöpün endüstriyel ismidir, yararsız ve kurtulmak istediğimiz bir nesne konumundadır Eğer toplumda sürekli bir faaliyet söz konusu ise atık oluşumu ve atık depolama alanlarının gerekliliği de kaçınılmaz olacaktır. Hiç kimse düzensiz ve vahşi depolanan atık alanlarıyla yaşamayı istemez. Bu durumda kentsel atıklar için sağlıklı ve kontrollü bir depo alanı, kentsel atıkları yakan bir yakma tesisi ya da tehlikeli atıklar için bir tehlikeli atık depolama ve bertaraf tesisi gereklidir. Geri kazanım ya da yeniden değerlendirme yolu ile çöpe atılan gereçlerin bir bölümü yeniden hammadde olarak bir değere sahip olabilir.

Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. Bir taraftan atıkların bertarafını sağlarken diğer taraftan elektrik enerjisi üreterek atıkları değere dönüştürmektedir.

Manisa İli sınırları içerisinde bertaraf ve geri dönüşüm için toplanan şehirsel ve endüstriyel atıklardan elektrik enerjisi üretimini gerçekleştirmektir. Böylece bölgede hem çevreye zararlı olan atıkların nihai bertarafı sağlanmış olacak hem de bölgede yoğun şekilde tüketilen elektrik enerjisinin üretimine ciddi bir katkı sağlanacak ve bölgedeki elektrik arzını artıracaktır. Biyokütle santralinin çıktısı olan kül atık ise çimento fabrikalarına verilebileceği gibi tesis katı atık depo sahasına da depolanabilir. Atık depolama sahalarından elde edilmekte olan çöp gazı ile birlikte biyogaz enerji üretim tesisinde gaz motorları sayesinde direk olarak elektrik üretilecektir. Mevcutta sahip olunan atık ayrıştırma tesisi ve yeni ünite yatırımları ile birlikte atık geri dönüşüm ve bu malzemelerin tekrar kazanımı sağlanmaktadır.