VERRA PLASTİK ATIK AZALTIM PROGRAMI SERTİFİKASYON SÜRECİ YEREL PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

VERRA Plastik Atık Azaltım Programı Sertifikasyon Sürecini başlatıp, Yerel Paydaş bilgilendirme toplantımızı düzenledik. Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. olarak, plastik atık geri dönüşümü ile karbon salınımının azaltılmasına sağladığımız katkıları katılımcılarımızla paylaştık.

Kuruluşumuz, küresel iklim kriziyle mücadele etmeyi, plastik atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımını, yenilenebilir enerji üretimini artırmayı, enerji tüketiminde fosil yakıtların ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının azaltılmasına katkıda bulunmayı, kentsel atıkları değerlendirerek yenilenebilir enerji üretmeyi ve bölgedeki çevresel etkileri azaltmayı hedeflemektedir.

2018-2022 Yılları arasında geri dönüştürdüğümüz plastik atık ile 81.043.864 kwh enerji tasarrufu sağlanmış, 575.476 ton sera gazı salınımı önlenmiştir. Geri dönüştürdüğümüz maden atık ile 2.063.313 kwh enerji tasarrufu sağlanmış, 305.676 kg sera gazı salınımı önlenmiştir.