Kartallar Ege

TESİS

Yenilenebilir Enerji Üretiminin Önemi

Enerjide sürdürülebilir gelişme için dünyanın birçok ülkesinde yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine büyük önem verilmekte ve düşük karbonlu bir enerji sistemine geçiş desteklenmektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin en kısa sürede en aza indirilmesi için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Enerji sisteminin daha esnek bir yapıya kavuşturulması amacıyla kaynakların çeşitlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitelerinin artırılması, ucuz, sürdürülebilir enerjinin sağlanması ülkemizin öncelikli konuları arasındadır.

  • Depolama Sahasının Atık Depolama Kapasitesi Lot-1’de 970 bin 78 metreküp, Lot-2’de 1 milyon 240 bin 929 metreküp olmak üzere toplamda 2 milyon 211 bin 7 metreküptür ve  yaklaşık 6 milyon 500 metreküp kapasiteli üçüncü bir lotun kurulum çalışmaları devam etmektedir.
  • Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 607 bin 200 tondur. Mekanik ayrıştırma tesisimizde yıllık 66.792 ton geri dönüştürebilir atık hammadde olarak geri kazandırılmaktadır.
  • Sızıntı suyu arıtma tesisi kapasitesi günlük 60 metreküp ile başlayıp (250+250)kademeli şekilde devreye alınacak 500 metreküp yeni sızıntı suyu arıtma tesisinin eklenmesi ile toplam 560 metreküp kapasitede arıtma tesisine sahiptir.

Manisa İli Yunusemre İlçesi “Kartallar Ege Atık Geri Dönüşüm Tesisi” sınırları içerisinde yer alan proje Manisa Biyokütle Enerji Üretim Santrali 18.660 MWm / 18.054 MWe kapsitede ve Uzunburun Biyogaz Enerji Üretim Santrali 6.821 MWm / 6.630 MWe kapasitede olup, toplamda; 25.481 MWm / 24.684 MWe kurulu güce sahiptir. Proje kapsamında fizibilite baz senaryo öngörüsü kapsamında 7500 saat/yıl kapasite ile üretilmesi öngörülen elektrik enerjisi miktarı 185,130 MWh olarak hesaplanmaktadır.

İlerleyen aşamalarında 75MWe ÇED izni doğrultusunda ve potansiyel endüstriyel atık depolama sahalarındaki atıkların yakılmasına dayalı ek etap biyokütle enerji üretim santrali ve hibrit lisans altında güneş enerjisi yatırımı yapabileceği öngörülmektedir.

Uzunburun Katı Atık Ayrıştırma Ve Geri Dönüşüm Tesisleri
40 ton/h ve 80 ton/h ayıklama kapasiteli 2 adet katı atık ayıklama hattından oluşmaktadır.

Manisa Biyokütle Enerji Santrali
1,2 MWe kapasiteli 1 gaz motoru ile 16,85 MWe kazan – türbin grubundan oluşmaktadır.

Uzunburun Biyogaz Enerji Santrali
3 adet 1,41 MWe kapasiteli çalışan, 2 adet 1,2 MWe kapasiteli devreye girecek toplam 6,63 MWe kapasiteli biyogaz tesisidir.