Kartallar Ege

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Anlayışımız ve Stratejilerimiz

Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. olarak, yenilenebilir enerji alanındaki temel faaliyetlerimizle gelecek nesillere bırakacağımız mirasın sürdürülebilir bir dünya olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyonla, hedeflerimizi ve stratejilerimizi Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ‘ne uygun olarak şekillendiriyor ve bu doğrultuda ilerliyoruz.

Sürdürülebilirliğin çeşitli yönlerini kapsayacak şekilde, Çevre ve İSG, Toplumsal Sorumluluk, Paydaşlarla Etkileşim, Sürdürülebilir Finansman ve Çalışan Memnuniyeti alanlarında çalışan özel çalışma gruplarımız aracılığıyla, Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu gruplar, sürdürülebilirlik hedeflerimizi her bir alanda somutlaştırırken, risk ve fırsat yönetimini optimize ediyor ve yenilikçi trendlere esnek bir yaklaşımla adapte olmamızı sağlıyor. Bu entegre ve stratejik yaklaşımımız, sürdürülebilir bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlememizi sağlamakta ve sektördeki liderliğimizi pekiştirmekte.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz:

İnsan Hakları:

Çalışma Standartları:

Çevre:

Yolsuzlukla Mücadele: