KARBON SERTİFİKASYON SÜRECİ PAYDAŞ TOPLANTISI

17-07-2022

Sera gazı salınımlarının azaltılmasını ya da mevcut sera gazlarının indirgenmesini sağlayan kamu ve özel sektör kuruluşları Kyoto Protokolü’ne tabi olmasalar bile emisyon izni elde ederek ‘’Karbon Azaltım Projeleri’’ sayesinde sertifika alabilmektedir.

Bu nedenle Kartallar Ege olarak biz de Kartallar Biyokütle Yenilenebilir Enerji Santralimiz için Verified Carbon Standart’ı (VCS) (Doğrulanmış Karbon Standardı) ve Kartallar Biyogas Yenilenebilir Enerji Santralimiz için Global Carbon Council (GCC) (Global Karbon Konseyi) Validation & Verification (Geçerlilik ve Doğrulama) başvuruları ile Gold Standart Sertifikalandırması sürecine girmiş ve her iki projemizin de çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak yürütüldüğünün de tescillenmesini hedeflemiştir.

Dahası Şirketimiz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele, hesap verebilirlik ve saydamlık ile ilgili on ilkesini desteklemektedir. Söz konusu ilkelerin kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik niyetimizi deyazılı olarak UN Global Compact’e belirttik ve söz konusu ilkelerini şirketimizin stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kamsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer almayı taahhüt ettik. Bu vesileyle, Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. bu taahhüdünü paydaşlarına ve halka açıkça beyan etmiştir.